Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Referaty

Referat Oganizacyjny

Lok. nr 17, 18, 19, 25, 26
Referatem kieruje Sekretarz Gminy.

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • załatwianie obsługi prawnej Urzędu;
 • prowadzenie spraw kadrowo - osobowych;
 • obsługa Rady Gminy;
 • załatwianie spraw związanych z wdrażaniem informatyki do pracy Urzędu;
 • załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie kancelarii Urzędu;
 • prowadzenie poligrafii;
 • obsługa pocztowo - telekomunikacyjna;
 • zaopatrzenie materiałowe.          

Referat Finansowy

Lok. nr 12, 13, 14, 15, 16
Referatem kieruje Skarbnik Gminy.

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • kontrola realizacji budżetu;
 • sprawy podatkowe;
 • prowadzenie kasy Urzędu;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym; 
 • windykacja należności;
 • prowadzenie księgowości finansowo - majątkowej.       

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Lok. nr 2, 3, 4,

Do zadań pracowników referatu należą:

 • sprawy związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • sprawy budownictwa i remontów;
 • sprawy związane z wodociągami i kanalizacją;
 • sprawy związane z drogownictwem;
 • gospodarka mieszkaniowa;
 • utrzymywanie zasobów komunalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
 • sprawy związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;
 • fundusze europejskie.

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Lok. nr 1, 5, 11, 24

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • obrót (nabywanie i zbywanie) mieniem komunalnym;
 • wydawanie decyzji o podziale gruntów;
 • gospodarka rolno -leśna;
 • ochrona środowiska;
 • rekultywacja terenów;
 • nadzór nad działalnością melioracyjną;
 • profilaktyka alkoholowa;
 • działalność gospodarcza;
 • utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 • nadzór nad skazanymi przy pracach społeczno-użytecznych.               

Referat Spraw Obywatelskich

Lok. nr 9, 10

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • ewidencja ludności;
 • sprawy stanu cywilnego;
 • kancelaria tajna;
 • sprawy wojskowe;
 • dowody osobiste;
 • straże pożarne;
 • obrona cywilna.                                  
wtorek, 25-09-2018
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wizyt: 6235946
W tym miesiącu: 120961
Dzisiaj: 1646

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności