Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 4270 533
fax: +48 77 4215024
e-mail:

Strona główna - Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

                   Na podstawie Art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego Fundacji Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp..

  Data publikacji: 01-09-2014 10:57
  więcej
 • XIX Konkurs Fotograficzny "Zabytkowa architektura wsi opolskiej - 2014"

  Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Konkursie Fotograficznym "Zabytkowa architektura wsi opolskiej - 2014". Konkurs Fotograficzny jest imprezą cykliczną, której celem jest propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego województwa opolskiego poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii. 

  Data publikacji: 29-08-2014 11:28
  więcej
 • Spotkanie informacyjne „Jak skutecznie eksportować na rynek skandynawski”

  Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w nieodpłatnym Spotkaniu Informacyjnym pt. „Jak skutecznie eksportować na rynek skandynawski?” Spotkanie odbędzie się w dniu 3 września 2014r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu, ul. Wrocławska 158.

  Data publikacji: 26-08-2014 13:22
  więcej
 • Dożynki Gminne 2014 w Domaszowicach

  Gmina Domaszowice 7. września br. na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach organizuje imprezę integracyjną – Dożynki Gminne 2014, w ramach projektu „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak”.

  Data publikacji: 22-08-2014 08:31
  więcej
 • Projekt "Równi na rynku pracy"

  W  powiecie opolskim  rusza projekt "Równi na rynku pracy" realizowany przez Opolska Wojewódzką Komendę OHP. Projekt  skierowany  jest  do osób nieuczących i niepracujących w przedziale wiekowym  18-24 lata.  Projekt będzie elastycznie dopasowywał się do indywidualnych potrzeb jego odbiorców tak aby uczestnicy mogli uzupełnić swoje deficyty zawodowe. 

  Data publikacji: 20-08-2014 07:14
  więcej
 • Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  Zarząd Województwa Opolskiego w terminie 1-12 września 2014 r. planuje nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – edycja 2014/2015.

  Data publikacji: 19-08-2014 09:15
  więcej
 • Zwrot pojemników do gromadzenia odpadów suchych

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach (właściciela pojemników na odpady) od dnia 18 do 25 września zgodnie z harmonogramem będą odbierane pojemniki na odpady suche w poszczególnych miejscowościach.

  Data publikacji: 19-08-2014 08:05
  więcej
 • Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt...

  Na podstawie zarządzenia nr 73/2014 z dnia 24.07.2014 r. Wójta Gminy Łubniany przeprowadzono konsultacje społeczne, których tematem był projekt uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014”.

  Data publikacji: 18-08-2014 12:55
  więcej
 • Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza

   Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Opolskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaywania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna - Koźla i Zdzieszowic - w zakresie benzenu".

  Data publikacji: 14-08-2014 08:08
  więcej
 • Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, Uniwersytetem Opolskim i firmą Consultor Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

  Data publikacji: 12-08-2014 09:17
  więcej
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w konkursie autobiograficznym

  Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych. Celem konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych
  z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.

  Data publikacji: 11-08-2014 09:31
  więcej
 • Organizacje Pozarządowe Województwa Opolskiego! To czas dla Was!

  W dniach  3-4 października 2014 r. w Opolu odbędzie się Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz VI Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

  Data publikacji: 04-08-2014 16:13
  więcej
 • Informacja

  Urząd Gminy w Łubnianach informuje, iż planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 102655 O – ul. Ks. Klimasa w miejscowości Brynica, drogami: wojewódzką nr 461 ul. Powstańców Śląskich, powiatową nr 1721 O – ul. 1 Maja, gminną nr 102657 O ul. Leśną oraz odcinkiem drogi gruntowej.

  Data publikacji: 29-07-2014 11:56
  więcej
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Łubniany ogłasza konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014”.

  Data publikacji: 28-07-2014 15:24
  więcej
zobacz wszystkie
wtorek, 02-09-2014
Imieniny: Dionizy, Izy, Juliana
Wizyt: 796947
W tym miesiącu: 2469
Dzisiaj: 595

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Projekt i realizacja: © 2011-2014 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności